Light for home
Česky (CZK) Česky (CZK)
+420 608 885 144

Odstoupení od smlouvy

  • Domů
  • Odstoupení od smlouvy

…………………………….
jméno a příjmení spotřebitele

………………………………….
bytem


Dne ………………........., jsem v internetovém e-shopu na www.light4home.cz provozovaném společností Light for home s. r. o.
se sídlem: Strašnická 1140/8, Hostivař 102 00 Praha 10, IČO: 01760360 

na základě objednávky č. …………….....
objednal zboží "……………………………………….................................................…"
v ceně …........…….,- Kč.
Zboží bylo vyzvednuto na prodejně prodávajícího / doručeno přepravní službou

dne …………...………

Kupní cena byla uhrazena v hotovosti / uhrazena převodem na účet

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy
shora citované, pokud jde o specifikované zboží.
Zboží vracím nepoškozené v místě prodejny / zasílám přepravní službou (poštou)

V ……………………. dne ………………..

………………………………….
podpis spotřebitele